Detta år kommer vi att satsa på matematik och IT förutom det alltjämt aktuella KUNSKAP och VÄNSKAP. Alla elever ska bli bäst på nånting och förstå att värdesätta sitt kunnande.

Wilma

 

https://jakobstad.inschool.fi/

 

Vad är Wilma?

Wilma är läroanstaltens www-anslutning. Denna Wilma-licens ägs av utbildningsverket i Jakobstad.

I Wilma kan studerande göra kursval, uppfölja sina prestationer, läsa notiser och kommunicera med lärare.

I Wilma kan lärare mata in vitsord och frånvaro, uppdatera personuppgifter och kommunicera med studerande och vårdnadshavare.

Via Wilma kan vårdnadshavare följa upp och reda ut studerandens frånvaron, kommunicera med lärare via intern post och läsa skolans notiser.

Wilma används också av läroanstaltens personal, ledning och arbetsplatshandledare.

Logga in i Wilma genom att skriva in ditt användarnamn och dett lösenord i fälten . Klicka sedan på Logga in -knappen.

 

 
stäng