Skolan övergripande tema även detta år är "Slow school" vilket innebär att vi satsar på kvalitet framom kvantitet. Det vi gör vill vi göra bra!
Rörelse i skolan är också ett av årets teman.Wilma

 

https://jakobstad.inschool.fi/

 

Vad är Wilma?

Wilma är läroanstaltens www-anslutning. Denna Wilma-licens ägs av utbildningsverket i Jakobstad.

I Wilma kan studerande göra kursval, uppfölja sina prestationer, läsa notiser och kommunicera med lärare.

I Wilma kan lärare mata in vitsord och frånvaro, uppdatera personuppgifter och kommunicera med studerande och vårdnadshavare.

Via Wilma kan vårdnadshavare följa upp och reda ut studerandens frånvaron, kommunicera med lärare via intern post och läsa skolans notiser.

Wilma används också av läroanstaltens personal, ledning och arbetsplatshandledare.

Logga in i Wilma genom att skriva in ditt användarnamn och dett lösenord i fälten . Klicka sedan på Logga in -knappen.

 

 
stäng