Trygghet - Vänskap - Kunskap
Tre viktiga ord för oss alla här i Lagmans skola.

Detta läsår kommer vi också att satsa på att utvecklas inom det digitala området.

Wilma

 

https://jakobstad.inschool.fi/

 

Vad är Wilma?

Wilma är läroanstaltens www-anslutning. Denna Wilma-licens ägs av utbildningsverket i Jakobstad.

I Wilma kan studerande göra kursval, uppfölja sina prestationer, läsa notiser och kommunicera med lärare.

I Wilma kan lärare mata in vitsord och frånvaro, uppdatera personuppgifter och kommunicera med studerande och vårdnadshavare.

Via Wilma kan vårdnadshavare följa upp och reda ut studerandens frånvaron, kommunicera med lärare via intern post och läsa skolans notiser.

Wilma används också av läroanstaltens personal, ledning och arbetsplatshandledare.

Logga in i Wilma genom att skriva in ditt användarnamn och dett lösenord i fälten . Klicka sedan på Logga in -knappen.

 

 
stäng