Trygghet - Vänskap - Kunskap
Tre viktiga ord för oss alla här i Lagmans skola.

Detta läsår kommer vi också att satsa på att utvecklas inom det digitala området.

 

Utomhuspedagogik·        Utelektioner och uteaktiviteter under skoldagen

·        Masken – vår skolträdgård

·        Klubbverksamhet – Mini-Maskarna

·        Vänelevsverksamhet och – dagar

·        Ansvarsområden på skolgården

·        Lägerskolverksamhet åk 5

·        Fröet – lärarfortbildning  

 

 

 

 

 

  

 
stäng