Detta år kommer vi att satsa på matematik och IT förutom det alltjämt aktuella KUNSKAP och VÄNSKAP. Alla elever ska bli bäst på nånting och förstå att värdesätta sitt kunnande.

 

Utomhuspedagogik·        Utelektioner och uteaktiviteter under skoldagen

·        Masken – vår skolträdgård

·        Klubbverksamhet – Mini-Maskarna

·        Vänelevsverksamhet och – dagar

·        Ansvarsområden på skolgården

·        Lägerskolverksamhet åk 5

·        Fröet – lärarfortbildning  

 

 

 

 

 

  

 
stäng