Trygghet - Vänskap - Kunskap
Tre viktiga ord för oss alla här i Lagmans skola.

Detta läsår kommer vi också att satsa på att utvecklas inom det digitala området.

 

 

 LAGMANS SKOLA

Lagmans skola erbjuder eleverna en mångsidig inlärningsmiljö där vi värderar en stark skolgemenskap, trygghet och trivsel.

Vi vill värna om skolans traditioner. Det är viktigt för oss att stärka elevernas finlandssvenska kulturidentitet samtidigt som vi betonar tolerans och öppenhet för andra kulturer.

Lagmans skola är centralt belägen i Jakobstad. Skolbyggnaden blev klar år 1910 och grundrenoverades i mitten på 1990-talet. Idag har vi en välfungerande fastighet och vår skolgård har genom projektet "Stans bästa skolgård" förvandlats till en ny pedagogisk lärmiljö till glädje för både elever, föräldrar, personal och andra besökare. Lagmans skolgård har fått mycket uppmärksamhet, både i Jakobstad och nationellt.

Vi har morgonverksamhet (Mornis, förskolan, åk 1-2) och eftermiddagsvård (Eftis) för förskolan. Eftisverksamheten för åk 1-2 sköts av Folkhälsan vid Östanlid. Då det gäller undervisningen erbjuder vi en trygg och stimulerande pedagogisk lärmiljö där barnens individuella behov och olika sätt att lära sig beaktas. Vi vill att eleverna ska ges möjlighet till en personlig och mångsidig utveckling. Vi använder oss delvis av utomhuspedagogik och har lång erfarenhet av undervisning av barn med en annan kulturbakgrund.

Vårt skolhus

trappa02.jpgtrappa04.jpg

 
stäng