Detta år kommer vi att satsa på matematik och IT förutom det alltjämt aktuella KUNSKAP och VÄNSKAP. Alla elever ska bli bäst på nånting och förstå att värdesätta sitt kunnande.

Skolgårdenkarneval_30.4_047.jpg

 

Viktiga dokument och information om Skolgårdsprojektet

 

 • STANS BÄSTA SKOLGÅRD - bilaga för ansökan till Utbildningsstyrelsen, sept. 2007
 • EN FIN PLATS, Ålands landskapsregering, Utbildnings- och kulturavdelningen, Kommittén Närmiljö som lärmiljö (dec. 2006)
 • PROJEKTBOK - Stans Bästa Skolgård - Lagmans skola
 • Priserna för den riksomfattande Skolgårdstävlingen delades ut på De Gröna Dagarna i Tammerfors. Syftet med tävlingen var att få hela skolgemenskapen att mörka skolgårdens betydelse för elevernas trivsel i skolan. Stans Bästa Skolgård-projektet var en av pristagarna.

Gå här till pdf-galleriet>>>

 

 

 

 

 

 

 

Ströartiklar och notiser i dagspressen (på webben)

 • Lagmans skolgård på is (Vbl 5.6.07)
 • Vad kostar en skolgård? (Vbl 7.6.07)
 • Snäckan invigd (Vbl 2.11.07)
 • Festival i minus 400 grader (Vbl 13.2.08)
 • Lagmans fick 50000 euro (Vbl 19.3.2008)
 • Oskalad potatis mycket godare (Vbl 4.12.08)
 • Lagmans har landets bästa skolgård (Vbl 12.2.09)
 • Samfundskonstprojektet "stans bästa skolgård" - 2008-2009

Gå här till länkgalleriet>>>

 

 

 

 

 


Elever och lärare har medverkat i olika processer i framställning av ett gemensamt betongkonstverk som kan användas pedagogiskt. Vi har tagit fasta på viktiga händelser i Lagmans skolas historia, fortlöpande aktiviteter med en bakgrund och en framtid i skolverksamheten. Dessa verksamhetsformer är teater och musik, lägerskola och utomhuspedagogik, stafettkarnevalen och olika kulturella yttringar i skolan. Eleverna har fått delta i dramatiseringar av olika tidsepoker av skolans 100-åriga historia. Det kulturpedagogiska med identitetsbyggande aktiviteter är viktigt. Olika processer och delresultat är likvärdiga. Alla elever i skolan kommer på ett eller annat sätt att vara delaktiga i samfundskonstprojektet. Slutresultatet, en grafisk betonginstallation som leder vatten, kommer att installeras på skolgården under våren 2009 i samband med olika aktiviteter utomhus.
Den konstnärliga processen leds av konstnär Eva Forsman från samfundskonstgruppen SUPERCULTIVATOR.

 

 

 

 

 

 

 

 
stäng