Detta år kommer vi att satsa på matematik och IT förutom det alltjämt aktuella KUNSKAP och VÄNSKAP. Alla elever ska bli bäst på nånting och förstå att värdesätta sitt kunnande.

 

 

Musikundervisningen

  • Årskurs 4  erbjuds två timmar musik/vecka
  • Samarbete med Musikhuset
    • Musiklekis i förskola
    • Klubbverksamhet - Kören Dorádus
 
stäng