Detta år kommer vi att satsa på matematik och IT förutom det alltjämt aktuella KUNSKAP och VÄNSKAP. Alla elever ska bli bäst på nånting och förstå att värdesätta sitt kunnande. En förutsättning för att uppnå KUNSKAP är att man tri

 

 

Musikundervisningen

  • Årskurs 4  erbjuds två timmar musik/vecka
  • Samarbete med Musikhuset
    • Musiklekis i förskola
    • Klubbverksamhet - Kören Dorádus
 
stäng