Detta år kommer vi att satsa på matematik och IT förutom det alltjämt aktuella KUNSKAP och VÄNSKAP. Alla elever ska bli bäst på nånting och förstå att värdesätta sitt kunnande.

Kontaktuppgifter

Adress
Lagmansgatan 2
FIN 68600 Jakobstad

Telefon

06 786 3488 (Kansli)
06-786 3489  (Lärarrum)           044-7851445 (Lärarrum) OBS! Nytt nummer!

 

E-post
lagmans.skola@jakobstad.fi 
stäng