Trygghet - Vänskap - Kunskap
Tre viktiga ord för oss alla här i Lagmans skola.

Detta läsår kommer vi också att satsa på att utvecklas inom det digitala området.

Kiva skolas hemsida

Kivameddelande till föräldrarna på flera olika språk

Handbok för föräldrar om Kiva skola.


Förkortningen ”KiVa” kommer från de finska orden Kiusaamisen Vastainen eller Kiusaamista Vastustava, som på svenska betyder ungefär ”Mot mobbning”. KiVa Skola är ett vid Åbo universitet utvecklat och av undervisningsministeriet finansierat åtgärdsprogram, som strävar efter att minska förekomsten av mobbning i skolan. KiVa Skola har konstaterats minska förekomsten av mobbning och öka skoltrivseln! Så gott som alla finländska grundskolor har redan tagit i bruk KiVa Skola-programmet - bland dem också vår skola. KiVa-lektionerna ger eleverna medel för att motarbeta mobbningen KiVa Skola syns i skolans vardag på många sätt. Eleverna i årskurserna 1–6 deltar i sk. KiVa-lektioner.  I lektionerna och programmets teman ingår bl.a. diskussioner, grupparbeten, kortfilmer om mobbning och rollspelsövningar. Innehållet går från att behandla mer allmänna ämnen, så som vikten av respekt i människorelationer, till att behandla mobbningens mekanismer och följder. Under många lektioner ligger fokus på gruppens betydelse för huruvida mobbningen fortsätter eller upphör: Eleverna får fundera och prova på olika sätt att stå emot mobbningen. Programmets lektioner och teman kompletteras av KiVa-dataspelet med antimobbningstema (årskurserna 1–6) och den virtuella inlärningsmiljön KiVa Street (årskurserna 7–9). KiVa Skola synliggörs också genom affischer i skolans korridorer. KiVa-teamet utreder mobbningsfallen i samarbete med klassläraren/klassföreståndaren I skolan fungerar en arbetsgrupp, KiVa-teamet, bestående av minst tre lärare eller övriga vuxna i skolpersonalen. Tillsammans med klassläraren eller klassföreståndaren utreder KiVa-teamet de mobbningsfall som uppdagas i skolan. Skolpersonalen har fördjupat sig i hur KiVa Skolaprogrammet verkställs och i utredningen av mobbningsfall. Om du misstänker att ditt barn utsätts för mobbning, eller om du har orsak att misstänka att hon eller han mobbar någon annan, ska du inte tveka att ta kontakt med skolan, så kan ärendet skötas så snart och effektivt som möjligt! Tala med ditt barn om mobbning, även om hon eller han varken blir utsatt eller mobbar andra. Det är viktigt att vi tillsammans med våra barn funderar över hur man ska göra om man upptäcker att någon i skolan blir mobbad!

 
stäng