Detta år kommer vi att satsa på matematik och IT förutom det alltjämt aktuella KUNSKAP och VÄNSKAP. Alla elever ska bli bäst på nånting och förstå att värdesätta sitt kunnande. En förutsättning för att uppnå KUNSKAP är att man tri

 

Finskaundervisningen

 Muntlig och praktisk finska betonas – eleverna delas in i flexibla grupper som möjliggör ”språkbad" men tar också hänsyn till att elevernas varierande språkfärdigheter kan utvecklas.

  • Finskaundervisningen inleds redan i åk 1 och 2 där de får muntliga övningar, berättelser och sånger
  • Åk 3 – 5 tvåspråkiga  elever erbjuds MoFi

  • åk 3 har mofiundervisningen integrerat med den vanliga finskaundervisningen 


 

 

 
stäng