Trygghet - Vänskap - Kunskap
Tre viktiga ord för oss alla här i Lagmans skola.

Detta läsår kommer vi också att satsa på att utvecklas inom det digitala området.

 

Finskaundervisningen

 Muntlig och praktisk finska betonas – eleverna delas in i flexibla grupper som möjliggör ”språkbad" men tar också hänsyn till att elevernas varierande språkfärdigheter kan utvecklas.

  • Finskaundervisningen inleds redan i åk 1 och 2 där de får muntliga övningar, berättelser och sånger.
    Åk 3 – 5 tvåspråkiga  elever erbjuds MoFi 

 


 

 

 
stäng