Detta år kommer vi att satsa på matematik och IT förutom det alltjämt aktuella KUNSKAP och VÄNSKAP. Alla elever ska bli bäst på nånting och förstå att värdesätta sitt kunnande.

 

Finskaundervisningen

 Muntlig och praktisk finska betonas – eleverna delas in i flexibla grupper som möjliggör ”språkbad" men tar också hänsyn till att elevernas varierande språkfärdigheter kan utvecklas.

  • Finskaundervisningen inleds redan i åk 1 och 2 där de får muntliga övningar, berättelser och sånger.
    Åk 3 – 5 tvåspråkiga  elever erbjuds MoFi 

 


 

 

 
stäng