Trygghet - Vänskap - Kunskap
Tre viktiga ord för oss alla här i Lagmans skola.

Detta läsår kommer vi också att satsa på att utvecklas inom det digitala området.

Vad är Farfar i skolan – Mormor på daghem?

Numera kallas de medfostrare

 

Verksamheten Farfar i skolan – Mormor på daghem riktar sig till äldre personer som är intresserade av att dela barns vardag en dag i veckan. Målet med verksamheterna är att ge barnen mera vuxenkontakter och

ta tillvara den resurs som äldre vuxna utgör. För att bli skolfarfar/farmor eller dagismormor/morfar krävs inga förkunskaper och man behöver inte heller vara far- eller morförälder på riktigt. Det viktiga är en vilja att

dela med sig av sin tid och sin livserfarenhet.

 

Till uppgifterna hör att på lärarens villkor vara med i en eller ett par klasser, i allmänhet en gång i veckan. På daghemmen är mormor/morfar med i en eller ett par barngrupper några timmar, oftast en dag i veckan. I skolan kan skolfarfar/farmor också vara ute på raster, finnas med i korridorer och matsal och gärna delta i utfärder. Uppgifterna varierar från skola till skola, men ges alltid av läraren och godkänns av den frivilliga. Den anställda personalen har ansvaret för både undervisning och ordning.

 

Skolfarfar/farmor har såsom alla andra i skolan eller på daghemmet tystnadsplikt och förbinder sig att i mån av möjlighet närvara enligt överenskommelse och att anmäla förhinder. En resa, en längre vistelse på stugan eller någon annan orsak till frånvaro är inget hinder.

 

http://www.folkhalsan.fi/

I Lagmans skola har vi glädjen att ha  Harald Nordman och Glenn Sjöholm, Greta Granbacka, Marianne Källman och Ulla Nyström som medfostrare.

Denna sida skapades den: 2015-02-06 12:18

 
stäng