Detta år kommer vi att satsa på matematik och IT förutom det alltjämt aktuella KUNSKAP och VÄNSKAP. Alla elever ska bli bäst på nånting och förstå att värdesätta sitt kunnande.

Vad är Farfar i skolan – Mormor på daghem?

Numera kallas de medfostrare

 

Verksamheten Farfar i skolan – Mormor på daghem riktar sig till äldre personer som är intresserade av att dela barns vardag en dag i veckan. Målet med verksamheterna är att ge barnen mera vuxenkontakter och

ta tillvara den resurs som äldre vuxna utgör. För att bli skolfarfar/farmor eller dagismormor/morfar krävs inga förkunskaper och man behöver inte heller vara far- eller morförälder på riktigt. Det viktiga är en vilja att

dela med sig av sin tid och sin livserfarenhet.

 

Till uppgifterna hör att på lärarens villkor vara med i en eller ett par klasser, i allmänhet en gång i veckan. På daghemmen är mormor/morfar med i en eller ett par barngrupper några timmar, oftast en dag i veckan. I skolan kan skolfarfar/farmor också vara ute på raster, finnas med i korridorer och matsal och gärna delta i utfärder. Uppgifterna varierar från skola till skola, men ges alltid av läraren och godkänns av den frivilliga. Den anställda personalen har ansvaret för både undervisning och ordning.

 

Skolfarfar/farmor har såsom alla andra i skolan eller på daghemmet tystnadsplikt och förbinder sig att i mån av möjlighet närvara enligt överenskommelse och att anmäla förhinder. En resa, en längre vistelse på stugan eller någon annan orsak till frånvaro är inget hinder.

 

http://www.folkhalsan.fi/

I Lagmans skola har vi glädjen att ha  Harald Nordman och Glenn Sjöholm, Greta Granbacka, Marianne Källman och Ulla Nyström som medfostrare.

Denna sida skapades den: 2015-02-06 12:18

 
stäng