Trygghet - Vänskap - Kunskap
Tre viktiga ord för oss alla här i Lagmans skola.

Detta läsår kommer vi också att satsa på att utvecklas inom det digitala området.

Elevforumet Stjärnan i Lagmans skola:


I elevforumet finns 2 elevrepresentanter för varje klass i åk 3 ,4 och 5.  Förskolan och åk 1-3 representeras av väneleverna iåk 3-5.

 

Elevforumets uppgift är att fungera som språkrör för eleverna. Skolans  elever kan komma med förslag och delge dem via elevforumets representanter. Rådet kan komma med egna förslag och önskemål och framföra dessa till lärarna som fattar beslut i kollegiet.

 

Alla ska få möjlighet att agera ordförande och sekreterare. Elevforumets uppgift förutom att fungera som elevernas språkrör även att lära eleverna mötesteknik och hur beslut fattas i demokratisk anda.

 

Elevforumets verksamhet sprids till alla elever i skolan via dess medlemmar. Protokoll från mötena ska hängas i klasserna och väneleverna informerar sina vänklasser om aktuella saker.

 

 

Elevforumet håller möte ca. en gång i månaden eller enligt behov. Handledare för elevforumet är rektor Catharina Lunabba-Domars

 

Se länk till höger för nyaste info

 
stäng