Trygghet - Vänskap - Kunskap
Tre viktiga ord för oss alla här i Lagmans skola.

Detta läsår kommer vi också att satsa på att utvecklas inom det digitala området.

hos_bla_70mm1.gif 

2019 - 2020


Ordförande: Tony Hanner, Amerikagatan 14 B, 68600 Jakobstad. Tony.hanner@gmail.com

Viceordförande: Annika blomqvist  blomqvistannikahelene@hotmail.com

Sekreterare: Marcus Lillqvist  lillqvist@gmail.com

Kassör och lärarrepresentant: Magnus Fors

Övriga styrelsemedlemmar: Sofie Stara, Maria Nygård, Kaj Ahlsved, Nabila Aljandali Alrefaj, Besarta Syla.

 

       Hej alla föräldrar till barn i Lagmans skola!

 
 

Du som förälder är oerhört viktig för ditt barns skolgång, både för hur ditt barn trivs i skolan och för hur barnet klarar av skolarbetet. Du kan visa ett positivt intresse för ditt barns skolgång, ställa frågor, diskutera skoldagen med ditt barn och bara finnas där när ditt barn behöver dig.

Men du kan också engagera dig genom att komma med i skolans egen föräldraförening, Lagmans Hem och skola (HoS). Föreningen jobbar för att stärka kontakten mellan hemmen och skolan, och mellan föräldrarna. Genom att komma med får du inblick i hur skolan fungerar, lär känna ditt barns kamraters föräldrar, och stöder eleverna och skolans personal i deras arbete och vardag.

Kom med i Lagmans Hem och skola-förenings styrelse! Vi har möten cirka fyra gånger per termin, och det är givande att lära känna andra föräldrar samtidigt som vi jobbar för elevernas bästa. Vi vill speciellt önska nyinflyttade föräldrar välkomna med. Nya styrelsemedlemmar antas i samband med årsmötet, som hålls i oktober varje år.


Exempel på vår verksamhet:

 

- ger finansiellt stöd för lägerskolor, stafettkarnevalen samt klassträffar.

- ordnar två discon varav ett för förskolan-åk 2 samt ett för åk 3-5

- serverar vid jul- och vårfester och eventuella andra tillställningar

- ordnar lotterier

- köper jul- och avslutningsgåvor till all övrig personal samt lärare utan egen klass

 

 

Allt detta finansieras med de medel som vi får in via våra aktiviteter samt medlemsavgifter.

 
 
 

Medlemsavgiften i Lagmans Hem och skola-förening är 10 euro/familj och betalas till Lagmans Hem och skola, kontonummer FI25 3131 1001 9922 33 före 31.12.2019. Skriv barnets/barnens namn  och klass/-er  i meddelande-rutan.

 
 

NU ÄR DET DAGS ATT BETALA MEDLEMSAVGIFTEN FÖR 2019 -20 TILL LAGMANS HEM OCH SKOLA R.F.

SKRIV BARNETS NAMN OCH VILKEN KLASS.  MEDLEMSAVGIFTEN ÄR ENDAST 10 EURO PER FAMILJ!

IBAN -NUMMER: FI25 3131 1001 9922 33

 

Information på  albanska:  Pershendetje_per_prinderit_e_femijeve_pran_shkolles_Lagmans_albanska.pdf

 

Information på vietnamesiska: 
Xin_chao_qu_v_ph_huynh_ca_hc_sinh_trng_Lagman_vietnamesiska.pdf 

 

 

 
stäng