Skolan övergripande tema även detta år är "Slow school" vilket innebär att vi satsar på kvalitet framom kvantitet. Det vi gör vill vi göra bra!
Rörelse i skolan är också ett av årets teman.hos_bla_70mm1.gif 

Styrelsen     2017 - 2018

Susanna Hellén, ordförande
Marcus Lillkvist, viceordförande
Pia Spandauw, kassör
Katarina Rauhala
Cina Högnäs, ledamot

Jonny Sundström, ledamot

Camilla Fagerholm, ledamot
Camilla Granqvist, ledamot

Annika Blomqvist, lledamot

Magnus Fors, lärarrepresentant
Alexandra Kongari, suppleant

 

       Hej alla föräldrar till barn i Lagmans skola!

 
 

Du som förälder är oerhört viktig för ditt barns skolgång, både för hur ditt barn trivs i skolan och för hur barnet klarar av skolarbetet. Du kan visa ett positivt intresse för ditt barns skolgång, ställa frågor, diskutera skoldagen med ditt barn och bara finnas där när ditt barn behöver dig.

Men du kan också engagera dig genom att komma med i skolans egen föräldraförening, Lagmans Hem och skola (HoS). Föreningen jobbar för att stärka kontakten mellan hemmen och skolan, och mellan föräldrarna. Genom att komma med får du inblick i hur skolan fungerar, lär känna ditt barns kamraters föräldrar, och stöder eleverna och skolans personal i deras arbete och vardag.

Kom med i Lagmans Hem och skola-förenings styrelse! Vi har möten cirka fyra gånger per termin, och det är givande att lära känna andra föräldrar samtidigt som vi jobbar för elevernas bästa. Vi vill speciellt önska nyinflyttade föräldrar välkomna med. Nya styrelsemedlemmar antas i samband med årsmötet, som hålls i oktober varje år.


Exempel på vår verksamhet under läsåret 2017-2018:

 

- ger finansiellt stöd för lägerskolor, stafettkarnevalen samt klassträffar.

- ordnar två discon varav ett för förskolan-åk 2 samt ett för åk 3-5

- serverar vid jul- och vårfester och eventuella andra tillställningar

- ordnar lotterier

- köper jul- och avslutningsgåvor till all övrig personal samt lärare utan egen klass

- har införskaffat  bl a två innebandymål samt två nya nät till fotbollsmålen

 

Allt detta finansieras med de medel som vi får in via våra aktiviteter samt medlemsavgifter.

 
 
 

Medlemsavgiften i Lagmans Hem och skola-förening är 10 euro/familj och betalas till Lagmans Hem och skola, kontonummer FI13 4055 9020 122179 före 31.12.2017. Skriv barnets/barnens namn  och klass/-er  i meddelande-rutan.

 
 
 
 

          Susanna Hellén och  Pia Spandauw

                 Ordförande samt kassör  i Lagmans Hem och Skola r.f.

NU ÄR DET DAGS ATT BETALA MEDLEMSAVGIFTEN FÖR 2016 TILL LAGMANS HEM OCH SKOLA R.F.

SKRIV BARNETS NAMN OCH VILKEN KLASS.  MEDLEMSAVGIFTEN ÄR ENDAST 10 EURO PER FAMILJ!

IBAN -NUMMER: FI13 4055 9020 1221 79

 

Information på  albanska:  Pershendetje_per_prinderit_e_femijeve_pran_shkolles_Lagmans_albanska.pdf

 

Information på vietnamesiska: 
Xin_chao_qu_v_ph_huynh_ca_hc_sinh_trng_Lagman_vietnamesiska.pdf 

 

 

 
stäng