Trygghet - Vänskap - Kunskap
Tre viktiga ord för oss alla här i Lagmans skola.

Detta läsår kommer vi också att satsa på att utvecklas inom det digitala området.

LÄSÅRET 2019 - 2020

Läsårstema 

Årets tema är KUNSKAP OCH VÄNSKAP 

Alla elever kan vara bäst på nånting och att kunna saker är tufft! Genom GOTD grej of th day får alla på ett spännande sätt vidga sitt kunnanade om allmänna fenomen. 

Vi ska lära oss att respektera varandra och varnandras arbeten och saker. Var och en ansvarar för sig och sina saker och respekterar de andra och andras. Därför betonar vi fortsättningsvis

 

  • Att kunna en massa är tufft och coolt!
  • God samarbetsanda  - vänskap - en förutsättning för inlärning

  • Personligt ansvarstagande och delaktighet

  • Undervisning utifrån elevens egna förutsättningar

 

    Övriga tyngdpunktsområden är

 

 


 

 

 

                                                

                                                                                    

 
stäng