Detta år kommer vi att satsa på matematik och IT förutom det alltjämt aktuella KUNSKAP och VÄNSKAP. Alla elever ska bli bäst på nånting och förstå att värdesätta sitt kunnande. En förutsättning för att uppnå KUNSKAP är att man tri

LÄSÅRET 2018 - 2019

Läsårstema 

Årets tema är KUNSKAP OCH VÄNSKAP 

Alla elever kan vara bäst på nånting och att kunna saker är tufft! Genom GOTD grej of th day får alla på ett spännande sätt vidga sitt kunnanade om allmänna fenomen. 

Vi ska lära oss att respektera varandra och varnandras arbeten och saker. Var och en ansvarar för sig och sina saker och respekterar de andra och andras. Därför betonar vi fortsättningsvis

 

  • Att kunna en massa är tufft och coolt!
  • God samarbetsanda  - vänskap - en förutsättning för inlärning

  • Personligt ansvarstagande och delaktighet

  • Undervisning utifrån elevens egna förutsättningar

 

    Övriga tyngdpunktsområden är

 

Rörelse i skolan 2018 - 2019


September: Friidrottsdag 13.9 och Unicefrundan 28.9

Oktober: Höstvandring vid Östanlid 12.10

November: Stadsvandring med stegmätare 8.11

December: Skrinning i Kristallen 4.12

Januari: Rörelsedag med stationer 15.1

Februari: Skiddag i Larsmo med skidkul 14.2

Mars: Tellushallen 13.3

April: Minimaraton 25.3

Maj: Utedag med vandring och lekar i Pörkenäs v.22


 

 

 

                                                

                                                                                    

 
stäng