Skolan övergripande tema även detta år är "Slow school" vilket innebär att vi satsar på kvalitet framom kvantitet. Det vi gör vill vi göra bra!
Rörelse i skolan är också ett av årets teman.Läsåret  2017- 2018

Läsårstema 


Årets tema är "SLOW SCHOOL" vilket innebär att vi väljer  göra färre saker och projekt men det vi gör, gör vi med engagemang och inlevelse. Kvalitet framom kvantitet!

Vi kommer också att uppmärksamma Finland 100 år med olika evenemang.

.

Vi ska lära oss att respektera varandra och varnandras arbeten och saker. Var och en ansvarar för sig och sina saker och respekterar de andra och andras. Därför betonar vi fortsättningsvis

"VÄNSKAP OCH RESPEKT."

  • Kvalitet framom kvantitet
  • God samarbetsanda  - vänskap

  • Personligt ansvarstagande och delaktighet

  • Undervisning utifrån elevens egna förutsättningar

 

    Övriga tyngdpunktsområden är

 

 

 

 

                                                

                                                                                    

 
stäng